Podróże

Pierwszy raz – definicja roku 2019

Początkowo podsumowania ubiegłego roku miało nie być. Ale był to rok naprawdę wyjątkowy. Rok, w którym podjęliśmy kilka ważnych, a czasem nawet…